BKV hoofdsponsor voetbalclub v.v. De Veluwse Boys

Wij bij BKV zijn verheugd en trots om aan te kondigen dat wij de nieuwe hoofdsponsor zijn van de voetbalclub uit Garderen, v.v. De Veluwse Boys! Deze samenwerking betekent dat het BKV-logo met trots zal schitteren op de shirts van het eerste elftal.

We kijken uit naar een spannend seizoen en wensen v.v. De Veluwse Boys veel succes op het veld!

Familia Camioneros

1 en 2 september organiseert Familia Camioneros een fantastische truckshow! Er komen daar schitterende verzameling vrachtauto's en kranen, op en prachtige locatie, heerlijke hapjes en drankjes, gezellige mensen en spannende verkiezingen. Ben jij een liefhebber of wil je gewoon een dagje uit, dan is dit event het juiste adres. Kom naar Zeumeren op 1 en 2 september en beleef deze unieke truckshow. Neem je vrienden en familie mee om dit samen te beleven. De toegang tot dit event is gratis.

BKV presenteert op deze show diverse kranen, trucks en verreikers.

Weer een nieuwe; de Liebherr LR 1700-1.0 wordt toegevoegd aan het kranenpark van BKV

Nadat begin 2022 de LR1700 werd afgeleverd, was dat niet de enige kraan die BKV zou krijgen. Begin 2023 zou er nog een LR 1700 afgeleverd worden, en hij is er hoor! De gloednieuwe LR 1700.

De eerste LR1700 bij BKV heeft zich al bewezen. Begin 2022 is de eerste LR1700 afgeleverd bij BKV en de kraan heeft inmiddels al veel windmolens in de ‘haak’ gehad, en er zullen er nog velen volgen. Met de komst van nog een LR1700 hopen we nog meer te kunnen doen. Groter en sneller. Door de grote vraag naar het hijsen van windmolens, was er nog een kraan nodig bij BKV. En niet zomaar eentje, met de hoogte van de windmolens moet het natuurlijk wel een grote zijn. En groot is deze kraan zeker. Op zijn eerste klus heeft deze krachtpatser 102 ton getild met een gieklengte van 165 meter en 12 meter jib.

De LR 1700-1.0 heeft een hijsvermogen van 700 ton en een reikwijdte van 160 meter. En met een hijshoogte van 185 meter kan deze kraan de windmolens gemakkelijk aan. Tegenwoordig bouwt BKV windmolens van een hoogte van zo’n 160 meter. En dat zal alleen nog maar hoger worden.

BKV is klaar voor de toekomst!

Volledige kraan in beeld naast

 

Crane rental company BKV realizes first battery-powered tower crane

There are plenty of cranes that can be 'plugged in' at the lifting location. But BKV wondered why there are no cranes that can run on their own power. Decisive as the Barneveld lifting specialists are, they fitted a brand new tower crane (Liebherr MK 73) with a battery pack. “On a full battery, we run completely emission-free for two days,” says Albert Deij. “With this contractors will impress their clients”

 

The MK 73 is shiny, in its yellow / blue BKV jacket. The brand new mobile tower crane is a novelty from the stable of the Barneveld crane rental companies. “We all have a responsibility to minimize harmful emissions,” according to Daan and Albert Deij, who run a family business together with the brothers Dick and Henri. “We are not waiting for the crane manufacturers to finally come up with electric models. Many mobile cranes can run on construction power, but when they do they need at least 32 or 63 amps. If that is not available, the diesel generator of the crane is switched on.”

Battery pack on the crane superstructure
Albert, responsible for the workshop of the crane rental company, took the initiative. Together with his technical team, he decided to fit a brand new Liebherr MK 73 with a battery pack. A mobile tower crane that can handle around 6,000 kg close to the mast, and around 2,000 kg at a maximum radius of 38.5 meters. “This crane is equipped with an electric drive from the factory. This makes the model very suitable for electrification. In addition, there is space on the crane superstructure, where the generator was located on previous models. This is now placed in the crane undercarriage by Liebherr. We have placed 16 batteries, including a control panel, in the space that has become available, behind the cabin on the superstructure.”

Without drilling and welding
Albert emphasizes that nothing has been modified on the crane. The cabinets with the battery pack and the control are installed without welding or drilling one extra hole. “We wanted to leave the crane completely original and not intervene constructively.” It proves the care with which BKV proceeded.

Constantly or only at peaks
The results are impressive. The BKV tower crane can now perform two full days of work on one full battery. It will be charged again within approximately seven hours. “The crane operator has three choices; Run entirely on the battery pack, use a combination of battery pack and supplied site construction power, or run solely on the crane's generator. If the operator connects to the construction site powers supply, he can decide how many Amps he wants to extract from the construction power supply. If the crane operator sets this to, for example, 15 Amps, the remaining energy is extracted from the battery pack onboard of the crane.”

Green innovation
Daan and Albert are enthusiastic about this ‘green' innovation. “Contractors are faced with the task of construct as environmentally friendly as possible, with a minimum of harmful emissions. By running the crane  undercarriage Stage V engine on the fossil-free, renewable fuel HVO, the crane drives virtually with no CO2 emissions, and with significantly lower harmful emissions. On the construction sites itself, the crane will now run silently and without any emissions.”

The electrification doesn’t come cheap – according to the Deij brothers about five percent of the crane value, is required to accomplish this. But they are confident that clients appreciate the value in it. “Building without harming the environment is not an easy task. Let’s do it together, and not just talk and think, but act!"

 

 

Kraanverhuurder BKV realiseert eerste torenkraan op accu

Kranen die op de hijslocatie ‘aan de stekker’ kunnen, zijn er genoeg. Maar BKV vroeg zich af waarom er geen kranen zijn die op eigen stroom kunnen draaien. Doortastend als de Barneveldse hijsspecialisten zijn, voorzagen ze een splinternieuwe torenkraan (Liebherr MK 73) van een accupakket. “Op een volle accu draaien we twee dagen volledig emissieloos”, zegt Albert Deij. “Hier gaan aannemers punten mee scoren bij hun opdrachtgever.”

De MK 73 staat er glimmend bij, in zijn geel/blauwe BKV-jasje. De splinternieuwe mobiele torenkraan is een noviteit uit de stal van de Barneveldse kraanverhuurders. “In het minimaliseren van schadelijke emissies hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid”, vinden Daan en Albert Deij, die samen met de broers Dick en Henri aan het roer van het familiebedrijf staan. “Wij wachten daarom niet tot de kraanfabrikanten zelf eindelijk komen met elektrische modellen. Veel mobiele kranen kunnen wel op bouwstroom draaien, maar dan hebben ze minimaal 32 of 63 Ampère nodig. Als dat niet beschikbaar is, gaat de generator van de kraan aan, en wordt er diesel verstookt.”

Accupakket op de bovenwagen
Albert, verantwoordelijk voor de werkplaats van het kraanverhuurbedrijf, vatte de koe bij de horens. Hij besloot samen met zijn technische team een kersverse Liebherr MK 73 van een accupakket te voorzien. Een mobiele torenkraan die dichtbij de mast zo’n 6.000 kg baas kan, en bij een maximale vlucht van 38,5 meter circa 2.000 kg. “Deze kraan beschikt af-fabriek over elektrische aandrijving. Dat maakt het model heel geschikt voor elektrificatie. Bovendien is er ruimte op de bovenwagen, op de plaats waar bij eerdere modellen de generator zat. Deze wordt door Liebherr tegenwoordig in de onderwagen geplaatst. Op de vrijgekomen ruimte, achter de cabine op de bovenwagen, hebben we 16 accu’s geplaatst, inclusief een besturingspaneel.”

Zonder boren en lassen
Albert benadrukt dat er aan de kraan niets is verbouwd. De kasten met het accupakket en de besturing zijn aangebracht zonder te lassen of één extra gat te boren. “We wilden de kraan geheel origineel laten en niet constructief ingrijpen.” Het bewijst de zorgvuldigheid waarmee BKV te werk ging.

Constant of alleen bij pieken
Het resultaat mag er zijn. De BKV-torenkraan kan nu twee volle dagen werk verzetten op één volle accu. Binnen circa zeven uur is deze weer opgeladen. “De machinist heeft drie keuzes. Volledig op het accupakket draaien, een combinatie van accupakket en bouwstroom gebruiken, of alleen op de generator van de kraan draaien. Maakt hij ook gebruik van ‘de stekker’, dan kan zelf bepalen hoeveel Ampère hij maximaal wil onttrekken aan de bouwinstallatie. Stelt hij dit in op bijvoorbeeld 15 Ampère, dan wordt bij piekbelasting de resterende energie uit het accupakket gehaald.”

Groene innovatie
Daan en Albert zijn enthousiast over deze groene innovatie. “Aannemers staan voor de opgave om zo schoon mogelijk te bouwen, met een minimum aan schadelijke uitstoot. Dat doen we met deze kraan heel aantoonbaar. De Stage V onderwagen rijdt op de fossielvrije, hernieuwbare brandstof HVO. De kraan is daardoor vrijwel zonder CO2-uitstoot op pad, en met aanzienlijk minder schadelijke emissies. En op de bouw zelf draait de kraan voortaan geruis- én emissieloos.”

De elektrificatie is niet goedkoop – volgens de broers Deij circa vijf procent van de nieuwwaarde van de kraan. Maar ze hebben er alle vertrouwen in dat opdrachtgevers er de waarde van inzien. “Bouwen zonder het milieu te belasten is een opgave die niet eenvoudig is. Laten we er samen onze schouders onder zetten, en niet alleen praten en denken, maar dóen!”

BKV schaft de Liebherr LR 1700-1.0 aan

Wij hebben groot nieuws! Voor ons start het jaar met een uitbreiding van ons kranenpark. Wat zijn we trots om te kunnen vertellen dat wij in februari een nieuwe Liebherr LR 1700-1.0 krijgen! Niet alleen begin dit jaar komt er een nieuwe LR 1700-1.0. Ook begin 2023 wordt er een nieuwe LR 1700-1.0 bij BKV afgeleverd!

Windturbines worden steeds groter en het einde is nog lang niet in zicht. Enkele jaren geleden lag de hoogte nog rond de 130 meter; nu is het al 155 meter en zijn er plannen om ook windturbines te bouwen met een hoogte tot 165 meter. Er zijn al ontwikkelingen gaande om 185 meter hoge turbines te realiseren. Hogere windmolens betekent ook grotere kranen.

Met de Liebherr LR 1700-1.0 wordt het beste van twee werelden gecombineerd, de efficiëntie van het transporteren van de 600 tons rupskraan en de prestaties van een kraan in de 750 ton klasse. Liebherr heeft daarom de LR 1700-1.0 ontworpen op basis van de afmetingen van de LR 1600/2, maar dan met een veel grotere hijscapaciteit en 15% meer hijsvermogen. Er komen verschillende componenten van de LR 1600/2 terug in de LR 1700-1.0. Onze LR 1700-1.0 is uitgerust met een modern derricksysteem, heeft een V-frame en een VarioTray. De LR 1700-1.0 is goed voor een hijsvermogen van 700 ton. Hij haalt een maximale hijshoogte van 185 m en een reikwijdte van 160 m.

Wij verwachten de komende jaren veel plezier van onze nieuwe aanwinsten! We zijn blij dat er weer prachtige kranen worden toegevoegd in onze blauw gele bedrijfskleuren. BKV is klaar voor de toekomst!

BKV buys the Liebherr LR 1700-1.0

We have some great news! For us, the year starts with an expansion of our crane park! We are very proud to announce that we are getting a new Liebherr LR1700-1.0 delivered at februari, but also at the beginning of 2023!

Wind turbines sizes are increasing and the end is nowhere near in sight yet. A few years ago, the altitude was still around 130 meters. Now it is already 155 meters and there are plans to build wind turbines with heights up to 165 meters on land. And developments are already underway to create 185-meter-high turbines. Ever larger wind turbines also mean increasingly larger cranes to be able to build those turbines.

Because with the new LR 1700-1.0 crawler crane they combine the best of two worlds, the efficient transport of a 600 ton crawler crane and the performance of a crane in the 750 ton class. That is why the LR 1700-1.0 was designed based on the dimensions of the LR 1600/2, but with 15% more lifting capacity. By the way, various components of the LR 1600/2 can be found in the LR 1700-1.0. Our LR 1700-1.0 will be equipped with a modern derrick system, V-frame and VarioTray. The Liebherr LR 1700-1.0 has a lifting capacity of 700 tons. Maximum lifting height of 185 m and a reach of 160 m.

We expect a lot of pleasure from our new crane in the coming years! We are pleased that these cranes are being added again in our blue-yellow company colors! BKV is ready for the future!

Onze vakmensen gaan op vakantie, BKV niet niet

De zomervakantie gaat weer beginnen. BKV heeft ondanks de Coronacrisis een goed half jaar achter de rug. Er zijn prachtige projecten en mooie hijsklussen uitgevoerd met ons team van vakmensen.

Uiteraard hebben onze vakmensen bij BKV ook vakantie verdiend na al deze uitdagende hijsprojecten, groot of klein.  Dit hebben we wel zó gepland dat u de hele zomer onze kranen kunt blijven inhuren: BKV gaat niet op vakantie!

Dus bel ons gerust, wij staan ook in de zomer(vakantie) ook graag voor u klaar!
Iedereen veel plezier met vakantie vieren, genieten en uitrusten!

https://www.barneveldsekraanverhuur.nl/

BKV medewerkers volgen de procedures
van het RIVM bij u op de werkplek

Het Corona-virus treft iedereen. Samen moeten wij er alles aan doen om verspreiding van het corona virus te voorkomen.

Dit betekent dat onze medewerkers zich strikt houden aan de adviezen van het RIVM zoals:
- Onze medewerkers begroeten u graag, maar behouden ten allen tijde de minimale afstand van 1,5 meter
- De klant of uitvoerder moet zijn eigen pen gebruiken om de opdrachtbon af te tekenen of de BKV medewerker tekent met zijn eigen pen de opdrachtbon voor de uitvoerder.
- Onze medewerkers lunchen op hun eigen werkplek en zullen niet aansluiten bij de gezamenlijke lunch in de bouwkeet of kantine.
- Onze medewerkers nemen niet deel aan gezamenlijke toolboxen
- Regelmatig handen wassen en waar mogelijk ontsmetten
- Regelmatig water drinken
- Verder worden alle RIVM restricties opgevolgd door ons personeel

Het is een aanpassing in ons gedrag, ons denken en ons handelen. Maar dan doen we voor u en voor onszelf. En samen met u kunnen wij dat!
En dan staat BKV ook vandaag en morgen voor u klaar. Uw uitdaging is nog steeds onze uitdaging.

Wij laten onze medewerkers wiens functie het toelaat, zo veel mogelijk van thuis uit werken. Onze medewerkers blijven bereikbaar per email en telefoon.
Al uw vragen om inlichtingen, uw prijsaanvragen en alle bestellingen zullen met dezelfde reactiviteit als gewoonlijk worden behandeld. Bel gerust onze planning op 0342 – 494 462 of mail naar info@bkv.nl

Een veilige en gezonde week toegewenst namens het hele BKV-team!

BKV. Méér dan aanhaken.

BKV lanceert vacaturewebsite www.werkenbijbkv.nl

Bent u benieuwd naar de bedrijfscultuur binnen BKV? Waarom ons team zo goed op elkaar ingespeeld is? Wat de overeenkomst tussen een pittige klus en een krat bier is? Bij BKV delen we ‘m samen…  Benieuwd naar die cultuur van onze vakmensen en misschien ambities voor een andere job? Vanaf vandaag heeft BKV er een website bij: www.werkenbijbkv.nl
Op deze site vertellen we u graag meer over ons team, waarom het zo tof is om hier te werken en wat de lopende vacatures zijn. Kijk gerust rond en ga naar www.werkenbijbkv.nl!

 

BKV neemt nieuwe Liebherr LTM 1230-5.1 in gebruik

BARNEVELD – BKV heeft vorige week een splinternieuwe Liebherr LTM 1230-5.1 aan het wagenpark toegevoegd. Deze geel/blauwe Liebherr kraan staat klaar om veel mooie projecten uit te voeren. Met deze kraan hebben we een stevige kraan toegevoegd aan ons wagenpark en onze vakman Bert is blij met deze splinternieuwe kraan! De sleutel is afgelopen vrijdag symbolisch overhandigd aan de directie van BKV en onze machinist Bert.

Liebherr LTM 1230-5.1
Er wordt bij BKV veel waarde gehecht aan goed en veilig hijsen. De keuze voor de nieuwe Liebherr LTM 1230-5.1 is dan ook niet zomaar gemaakt. Dit is gebaseerd op met name de lengte van de giek die 75 meter is en een maximale haakhoogte van wel 110 meter! Dit alles is aangedreven door een 6-cilinder dieselmotor die we vullen met ZERO-TRAXX neutrale diesel. Daarnaast beschikt de aandrijflijn ook over een ECO-mode waardoor het toerental verlaagd wordt. U ziet het, BKV kiest voor kwaliteit en veiligheid én duurzaamheid.

Samengevat indrukwekkende cijfers:

  • Maximaal hijsgewicht: 230 ton
  • Lengte giek: 75 meter
  • Maximale hijshoogte: 111 meter
  • Maximale radius: 86 meter
  • Aantal assen: 5

Op elkaar ingespeeld
Zo kunnen we waarmaken wat we beloven: de last daar krijgen waar de klant het wil. En nee, dat zit hem niet per se in een nieuwe kraan of vakkundige machinist. Het zit ‘m in de manier waarop al die dingen bij elkaar komen. BKV. op elkaar ingespeeld.