BKV hoofdsponsor voetbalclub v.v. De Veluwse Boys

Wij bij BKV zijn verheugd en trots om aan te kondigen dat wij de nieuwe hoofdsponsor zijn van de voetbalclub uit Garderen, v.v. De Veluwse Boys! Deze samenwerking betekent dat het BKV-logo met trots zal schitteren op de shirts van het eerste elftal.

We kijken uit naar een spannend seizoen en wensen v.v. De Veluwse Boys veel succes op het veld!

Familia Camioneros

1 en 2 september organiseert Familia Camioneros een fantastische truckshow! Er komen daar schitterende verzameling vrachtauto's en kranen, op en prachtige locatie, heerlijke hapjes en drankjes, gezellige mensen en spannende verkiezingen. Ben jij een liefhebber of wil je gewoon een dagje uit, dan is dit event het juiste adres. Kom naar Zeumeren op 1 en 2 september en beleef deze unieke truckshow. Neem je vrienden en familie mee om dit samen te beleven. De toegang tot dit event is gratis.

BKV presenteert op deze show diverse kranen, trucks en verreikers.

Weer een nieuwe; de Liebherr LR 1700-1.0 wordt toegevoegd aan het kranenpark van BKV

Nadat begin 2022 de LR1700 werd afgeleverd, was dat niet de enige kraan die BKV zou krijgen. Begin 2023 zou er nog een LR 1700 afgeleverd worden, en hij is er hoor! De gloednieuwe LR 1700.

De eerste LR1700 bij BKV heeft zich al bewezen. Begin 2022 is de eerste LR1700 afgeleverd bij BKV en de kraan heeft inmiddels al veel windmolens in de ‘haak’ gehad, en er zullen er nog velen volgen. Met de komst van nog een LR1700 hopen we nog meer te kunnen doen. Groter en sneller. Door de grote vraag naar het hijsen van windmolens, was er nog een kraan nodig bij BKV. En niet zomaar eentje, met de hoogte van de windmolens moet het natuurlijk wel een grote zijn. En groot is deze kraan zeker. Op zijn eerste klus heeft deze krachtpatser 102 ton getild met een gieklengte van 165 meter en 12 meter jib.

De LR 1700-1.0 heeft een hijsvermogen van 700 ton en een reikwijdte van 160 meter. En met een hijshoogte van 185 meter kan deze kraan de windmolens gemakkelijk aan. Tegenwoordig bouwt BKV windmolens van een hoogte van zo’n 160 meter. En dat zal alleen nog maar hoger worden.

BKV is klaar voor de toekomst!

Volledige kraan in beeld naast

 

Crane rental company BKV realizes first battery-powered tower crane

There are plenty of cranes that can be 'plugged in' at the lifting location. But BKV wondered why there are no cranes that can run on their own power. Decisive as the Barneveld lifting specialists are, they fitted a brand new tower crane (Liebherr MK 73) with a battery pack. “On a full battery, we run completely emission-free for two days,” says Albert Deij. “With this contractors will impress their clients”

 

The MK 73 is shiny, in its yellow / blue BKV jacket. The brand new mobile tower crane is a novelty from the stable of the Barneveld crane rental companies. “We all have a responsibility to minimize harmful emissions,” according to Daan and Albert Deij, who run a family business together with the brothers Dick and Henri. “We are not waiting for the crane manufacturers to finally come up with electric models. Many mobile cranes can run on construction power, but when they do they need at least 32 or 63 amps. If that is not available, the diesel generator of the crane is switched on.”

Battery pack on the crane superstructure
Albert, responsible for the workshop of the crane rental company, took the initiative. Together with his technical team, he decided to fit a brand new Liebherr MK 73 with a battery pack. A mobile tower crane that can handle around 6,000 kg close to the mast, and around 2,000 kg at a maximum radius of 38.5 meters. “This crane is equipped with an electric drive from the factory. This makes the model very suitable for electrification. In addition, there is space on the crane superstructure, where the generator was located on previous models. This is now placed in the crane undercarriage by Liebherr. We have placed 16 batteries, including a control panel, in the space that has become available, behind the cabin on the superstructure.”

Without drilling and welding
Albert emphasizes that nothing has been modified on the crane. The cabinets with the battery pack and the control are installed without welding or drilling one extra hole. “We wanted to leave the crane completely original and not intervene constructively.” It proves the care with which BKV proceeded.

Constantly or only at peaks
The results are impressive. The BKV tower crane can now perform two full days of work on one full battery. It will be charged again within approximately seven hours. “The crane operator has three choices; Run entirely on the battery pack, use a combination of battery pack and supplied site construction power, or run solely on the crane's generator. If the operator connects to the construction site powers supply, he can decide how many Amps he wants to extract from the construction power supply. If the crane operator sets this to, for example, 15 Amps, the remaining energy is extracted from the battery pack onboard of the crane.”

Green innovation
Daan and Albert are enthusiastic about this ‘green' innovation. “Contractors are faced with the task of construct as environmentally friendly as possible, with a minimum of harmful emissions. By running the crane  undercarriage Stage V engine on the fossil-free, renewable fuel HVO, the crane drives virtually with no CO2 emissions, and with significantly lower harmful emissions. On the construction sites itself, the crane will now run silently and without any emissions.”

The electrification doesn’t come cheap – according to the Deij brothers about five percent of the crane value, is required to accomplish this. But they are confident that clients appreciate the value in it. “Building without harming the environment is not an easy task. Let’s do it together, and not just talk and think, but act!"

 

 

Kraanverhuurder BKV realiseert eerste torenkraan op accu

Kranen die op de hijslocatie ‘aan de stekker’ kunnen, zijn er genoeg. Maar BKV vroeg zich af waarom er geen kranen zijn die op eigen stroom kunnen draaien. Doortastend als de Barneveldse hijsspecialisten zijn, voorzagen ze een splinternieuwe torenkraan (Liebherr MK 73) van een accupakket. “Op een volle accu draaien we twee dagen volledig emissieloos”, zegt Albert Deij. “Hier gaan aannemers punten mee scoren bij hun opdrachtgever.”

De MK 73 staat er glimmend bij, in zijn geel/blauwe BKV-jasje. De splinternieuwe mobiele torenkraan is een noviteit uit de stal van de Barneveldse kraanverhuurders. “In het minimaliseren van schadelijke emissies hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid”, vinden Daan en Albert Deij, die samen met de broers Dick en Henri aan het roer van het familiebedrijf staan. “Wij wachten daarom niet tot de kraanfabrikanten zelf eindelijk komen met elektrische modellen. Veel mobiele kranen kunnen wel op bouwstroom draaien, maar dan hebben ze minimaal 32 of 63 Ampère nodig. Als dat niet beschikbaar is, gaat de generator van de kraan aan, en wordt er diesel verstookt.”

Accupakket op de bovenwagen
Albert, verantwoordelijk voor de werkplaats van het kraanverhuurbedrijf, vatte de koe bij de horens. Hij besloot samen met zijn technische team een kersverse Liebherr MK 73 van een accupakket te voorzien. Een mobiele torenkraan die dichtbij de mast zo’n 6.000 kg baas kan, en bij een maximale vlucht van 38,5 meter circa 2.000 kg. “Deze kraan beschikt af-fabriek over elektrische aandrijving. Dat maakt het model heel geschikt voor elektrificatie. Bovendien is er ruimte op de bovenwagen, op de plaats waar bij eerdere modellen de generator zat. Deze wordt door Liebherr tegenwoordig in de onderwagen geplaatst. Op de vrijgekomen ruimte, achter de cabine op de bovenwagen, hebben we 16 accu’s geplaatst, inclusief een besturingspaneel.”

Zonder boren en lassen
Albert benadrukt dat er aan de kraan niets is verbouwd. De kasten met het accupakket en de besturing zijn aangebracht zonder te lassen of één extra gat te boren. “We wilden de kraan geheel origineel laten en niet constructief ingrijpen.” Het bewijst de zorgvuldigheid waarmee BKV te werk ging.

Constant of alleen bij pieken
Het resultaat mag er zijn. De BKV-torenkraan kan nu twee volle dagen werk verzetten op één volle accu. Binnen circa zeven uur is deze weer opgeladen. “De machinist heeft drie keuzes. Volledig op het accupakket draaien, een combinatie van accupakket en bouwstroom gebruiken, of alleen op de generator van de kraan draaien. Maakt hij ook gebruik van ‘de stekker’, dan kan zelf bepalen hoeveel Ampère hij maximaal wil onttrekken aan de bouwinstallatie. Stelt hij dit in op bijvoorbeeld 15 Ampère, dan wordt bij piekbelasting de resterende energie uit het accupakket gehaald.”

Groene innovatie
Daan en Albert zijn enthousiast over deze groene innovatie. “Aannemers staan voor de opgave om zo schoon mogelijk te bouwen, met een minimum aan schadelijke uitstoot. Dat doen we met deze kraan heel aantoonbaar. De Stage V onderwagen rijdt op de fossielvrije, hernieuwbare brandstof HVO. De kraan is daardoor vrijwel zonder CO2-uitstoot op pad, en met aanzienlijk minder schadelijke emissies. En op de bouw zelf draait de kraan voortaan geruis- én emissieloos.”

De elektrificatie is niet goedkoop – volgens de broers Deij circa vijf procent van de nieuwwaarde van de kraan. Maar ze hebben er alle vertrouwen in dat opdrachtgevers er de waarde van inzien. “Bouwen zonder het milieu te belasten is een opgave die niet eenvoudig is. Laten we er samen onze schouders onder zetten, en niet alleen praten en denken, maar dóen!”

BKV schaft de Liebherr LR 1700-1.0 aan

Wij hebben groot nieuws! Voor ons start het jaar met een uitbreiding van ons kranenpark. Wat zijn we trots om te kunnen vertellen dat wij in februari een nieuwe Liebherr LR 1700-1.0 krijgen! Niet alleen begin dit jaar komt er een nieuwe LR 1700-1.0. Ook begin 2023 wordt er een nieuwe LR 1700-1.0 bij BKV afgeleverd!

Windturbines worden steeds groter en het einde is nog lang niet in zicht. Enkele jaren geleden lag de hoogte nog rond de 130 meter; nu is het al 155 meter en zijn er plannen om ook windturbines te bouwen met een hoogte tot 165 meter. Er zijn al ontwikkelingen gaande om 185 meter hoge turbines te realiseren. Hogere windmolens betekent ook grotere kranen.

Met de Liebherr LR 1700-1.0 wordt het beste van twee werelden gecombineerd, de efficiëntie van het transporteren van de 600 tons rupskraan en de prestaties van een kraan in de 750 ton klasse. Liebherr heeft daarom de LR 1700-1.0 ontworpen op basis van de afmetingen van de LR 1600/2, maar dan met een veel grotere hijscapaciteit en 15% meer hijsvermogen. Er komen verschillende componenten van de LR 1600/2 terug in de LR 1700-1.0. Onze LR 1700-1.0 is uitgerust met een modern derricksysteem, heeft een V-frame en een VarioTray. De LR 1700-1.0 is goed voor een hijsvermogen van 700 ton. Hij haalt een maximale hijshoogte van 185 m en een reikwijdte van 160 m.

Wij verwachten de komende jaren veel plezier van onze nieuwe aanwinsten! We zijn blij dat er weer prachtige kranen worden toegevoegd in onze blauw gele bedrijfskleuren. BKV is klaar voor de toekomst!

BKV buys the Liebherr LR 1700-1.0

We have some great news! For us, the year starts with an expansion of our crane park! We are very proud to announce that we are getting a new Liebherr LR1700-1.0 delivered at februari, but also at the beginning of 2023!

Wind turbines sizes are increasing and the end is nowhere near in sight yet. A few years ago, the altitude was still around 130 meters. Now it is already 155 meters and there are plans to build wind turbines with heights up to 165 meters on land. And developments are already underway to create 185-meter-high turbines. Ever larger wind turbines also mean increasingly larger cranes to be able to build those turbines.

Because with the new LR 1700-1.0 crawler crane they combine the best of two worlds, the efficient transport of a 600 ton crawler crane and the performance of a crane in the 750 ton class. That is why the LR 1700-1.0 was designed based on the dimensions of the LR 1600/2, but with 15% more lifting capacity. By the way, various components of the LR 1600/2 can be found in the LR 1700-1.0. Our LR 1700-1.0 will be equipped with a modern derrick system, V-frame and VarioTray. The Liebherr LR 1700-1.0 has a lifting capacity of 700 tons. Maximum lifting height of 185 m and a reach of 160 m.

We expect a lot of pleasure from our new crane in the coming years! We are pleased that these cranes are being added again in our blue-yellow company colors! BKV is ready for the future!

BKV hijst persrollen bij de Steenfabriek in Heteren

HETEREN – in Heteren staat een gigantische steenfabriek. Bij deze fabriek zit een enorm zandgat waar klei gemend met steen opgezogen. Dit gaat door een drukpersmachine die de klei vergruisd. Vervolgens worden er kleurstoffen en andere grondstoffen aan toegevoegd en zo ontstaat er een baksteen. In opdracht van Van Doorn Metaal uit Ochten heeft BKV hier het hijswerk verricht.

Onze vakmensen van BKV mochten hier de 2 gigantische persrollen van 16 ton per stuk verwisselen. Dit gebeurd met enige regelmaat zodat de machines goed blijven functioneren. Voor de opstelplaats van de kraan is een betonvlak naast de fabriekshal gemaakt waar de kraan veilig gestempeld kan worden. In het dak is een gat gemaakt zodat daar de persrol door omhoog gehesen worden. Goede voorbereiding is het halve werk.

Het hijswerk hebben we gedaan met aan de buitenzijde een Liebherr LTM 1100-5.2 en binnen een Roterende Merlo-verreiker van 21 meter. Toen begon het precisie-werk. Eerst zijn de oude rollen eruit gehesen. Dit hijswerk is gedaan met de afstandbediening. Omdat deze hijsklus echt millimeterwerk was, is goed zicht essentieel om veilig te werken. Nadat de rollen eruit werden gehesen, zijn de lagers verwisseld van de oude rollen naar de nieuwe. De lagers hadden per stuk een gewicht van 10 ton, de rollen per stuk 6 ton. Vervolgens heeft het BKV-team op de 2e dag van dit hijsproject de nieuwe rollen met lagers weer succesvol teruggehesen in de persmachine. Op deze wijze kon op de 3e dag de afmontage plaatsvinden en de 4e dag draaide de fabriek weer op volle toeren, zoals gepland.

Daarmee is ook dit hijsproject dankzij een goede voorbereiding en vakmanschap van onze machinist weer tot een goed einde gekomen. U ziet het, bij BKV houden we van uitdagende hijsklussen. Ons team denkt graag met u mee. Bel ons eens en laat u vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden. Wij krijgen de last waar u hem wilt!

BKV hijst betonnen kelder door nauwe opening in een hal op Schiphol Airport

SCHIPHOL AIRPORT – In een hal waar vliegtuigpallets worden geladen en gelost is door BKV een circa 32-tons kelder door een nauwe opening naar binnen gehesen.

De kelder
Deze kelder die geplaatst is in een hal op Schiphol Airport wordt gebruikt voor het inpakken van vliegtuigpallets. Er komt een lift in, zodat het personeel niet meer hoeft te bukken en veilig kan werken.

Dit was in meerdere opzichten een uitdagende hijsopdracht die we voor Bouw- en Aannemingsbedrijf Barendregt BV (www.barendregtbv.nl) mochten uitvoeren. Onze werkvoorbereider is vooraf op locatie wezen kijken en heeft samen met van Den Berg Betonkelders (https://www.vandenbergbeton.nl/) en HVL montage (https://hvl-compact.nl/) een doordacht plan uitgewerkt.

Deze hijsklus is geklaard met onze Liebherr LTM 1130-5.1, een 5-assige kraan die deze klus perfect aan kon. Deze kraan kan variobased stempelen, wat goed uitkwam bij deze hijsklus. De stempels moesten bijna recht naar beneden geplaatst worden, maar in dit geval maakt dat niet uit omdat hij alleen over de achterkant hijst.

Eerst heeft onze machinist de kelder half in de opening van de hal gezet. Vervolgens werd de kelder op wieltjes zover mogelijk naar binnen gereden. Daarna is de kraan verplaatst in de opening van de hal. De kelder werd vanaf daar weer een stukje verder gehesen. Omdat de hoogte in de hal natuurlijk beperkt was, hebben we de mast van de kraan nog een keer uitgeschoven en de kelder weer opnieuw aangekoppeld. Vervolgens werd hij veilig op de plek gehesen.

Een precisieklus waarbij met alles rekening gehouden werd. Zo heeft Van de Berg Betonkelders op verzoek van onze werkvoorbereider de hijsogen in de kelder gemaakt, dat scheelt weer hoogte. En HVL Montage heeft meegewerkt in het verrijden van de kelder. Dankzij een topsamenwerking met alle partijen is ook deze hijsklus weer succesvol afgerond!

Over BKV
Wij denken graag met u mee. Dit type projecten vraagt precisiewerk van onze vakkundige machinist en een gedegen vooronderzoek door de projectleider. Dat soort klussen kunt u gerust aan BKV overlaten. Wij gaan die uitdaging graag aan!

 

BKV hijst enorme zorgunit in de achtertuin van een woning

RAVENSTEIN – in Ravenstein heeft ons BKV-team onlangs een mantelzorgwoning op de plek gehesen. Dit deden we voor Zorg en Welzijn, een partij waar we vaker voor hijsen die gespecialiseerd is in het fabriceren en leveren van mantelzorgunits.

Vooraf is onze werkvoorbereider op locatie wezen kijken. Dat geeft altijd een duidelijk beeld van de situatie, wat de stempelplaats voor de kraan kan zijn en hoever de vlucht dan is. Vervolgens heeft onze werkvoorbereider dit verwerkt in een duidelijke AutoCAD tekening, waardoor de machinisten op de dag van hijsen niet voor verrassingen komen te staan. Goede én veilige voorbereiding is het halve werk.

Deze hijsklus is uitgevoerd met de Liebherr LTM 1230-5.1. Een krachtige 5-asser die deze hijsklus makkelijk de baas kon. Omdat daar nieuwe bestrating onder lag, heeft het BKV-team eerst een doek onder de rijplaten gelegd en vervolgens de rijplaten met een zuignap op het doek geplaatst. Op die wijze wordt de nieuwe bestrating niet beschadigd. Nadat alle voorbereidingen veilig zijn afgerond, kon het hijswerk beginnen. De 15-tons zware zorgunit is met precisie in een vlucht van 26 meter op de plek gehesen.

BKV wenst de bewoners in deze woning veel woonplezier en bedankt Zorg en Welzijn voor de goede samenwerking! Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen doen? Laat u vrijblijvend adviseren over onze werkwijze. BKV. Op elkaar ingespeeld.

(Fotocredits: Melanie Maassen)

BKV hijst 4 windturbines op windpark Bijvanck

ANGERLO (Gelderland, Nederland) – In Angerlo is het BKV-team momenteel actief met het hijsen van 4 windturbines. Deze 4 windturbines worden langs de Didamse wetering geplaatst in het gebied tussen Angerlo en Loil/Greffelkamp, in de gemeente Zevenaar. Windpark Bijvanck is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie en BKV is trots dat wij hier het hijswerk voor Vestas mogen uitvoeren.

Van de voorbereiding tot de uitvoering: dit is een project wat ons uitdaagt en energie geeft. Torenhoge windturbines opbouwen met een hubhoogte van 117 meter. De Liebherr LTM 1500-8.1 en LG1750 die reusachtige onderdelen zoals torendelen en de de Nacelle op de plek hijsen met de precisie van een horlogemaker. Dit project haalt het beste uit ons BKV-team naar boven. Dat begint met onze accountmanager die het beste advies geeft aan de opdrachtgever. Zodra de opdracht binnen is komt onze Engineer in actie. Hij maakt een AutoCAD tekening, zodat onze kraanmachinisten niet voor verrassingen komen te staan en ze veilig aan de slag kunnen. Een cruciale rol voor onze planning die ervoor zorgt dat alles op het juiste tijdstip op de juiste locatie komt. En natuurlijk ons team op de projectsite, de chauffeurs, machinisten en sitemanager. Zij brengen alles bij elkaar.

Inmiddels zijn de torendelen van de eerste toren én de Nacelle volgens planning getransporteerd en geplaatst. Dat is onze uitdaging: met het hele BKV-team de klus klaren. Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons gerust en we denken graag met u mee! BKV. Op elkaar ingespeeld.